CCDA Oldtimertips
 
 
select country website
Oldtimertips Belgie/ Belgique
Oldtimertips Nederland
Oldtimertips Deutschland
Oldtimertips France
Classic Car Tips United Kingdom
Classic Car Tips United States of America
Classic Car Tips Europe

Borghi e Palazzi on the Mille Miglia road - Oldtimer Evenement

 
 
download ICONS Classic Gazette
 
classic Car Pictures
 
ICONS of elegance magazine
 
Win Free Tickets
 
 
Events
 
Pictures
 
Oldtimer Data
 
Oldtimer experts
 
Museums
 
Clubs-Associations
 
 
CCDA Member Benefits
 
Sign Up for Newsletter
 
Add Event
 
Add Expert
 
Add Museum
 
Add Club
 
 
Chromage Vleminckx verzinken
 vernikkelen
 verkoperen
 slijpen & polijsten
 oldtimer radiators
 alu laswerk
 behandelen corrosie bestendig
 stoombatterijen op maat
 vertinde koelwerken
 caterpillar
 
Oldtimer Stalling Limburg
 
 
Meguiarīs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa 12/9 - Fr 18/9
 
Rally Sport

Borghi e Palazzi on the Mille Miglia road

Italy Str. di Scacciapensieri, 10, 53100 Siena SI, Italy
(latitude: 43.336327, longitude: 11.335409)
 
 
 
 

We hadden zo´n vraag naar de rally in mei dat we ons genoodzaakt zagen om een ander evenement in 2020 te organiseren. Marco Brocken en Kitty Kamerbeek, regelmatige deelnemers hadden al aangegeven bereid te zijn om een rally te organiseren onder de paraplu van Via Flaminia. Ze beginnen met de Via Flaminia Classic in september, grotendeels een kopie van de mei-editie. De 16e editie van de Via Flaminia heeft de ondertitel ´Borghi e Palazzi´ of ´dorpen en paleizen´.

We zullen verblijven in geherstructureerde dorpen en paleizen, een woord dat veel wordt gebruikt in Italië en verwijst naar grote (familie) herenhuizen. De rally begint in Villa Scacciapensieri in de gemeente Siena op korte afstand van de luchthaven Firenze. We brengen uw klassieke auto naar de luchthaven en u hoeft alleen maar op tijd bij het hotel zijn om te genieten van het zwembad. De volgende dag, op zondag, zullen we de Apennijnen oversteken naar het oosten. Een zeer mooie rit, Toscane achterlatend nemen we de steeds kleinere wegen de vergetelheid in, wij laten de beschaving achter ons en het verkeer maakt plaats voor koeien en oude Fiat 500´s. Onze bestemming is het perfecte plaatje van een ommuurd dorpje dat is omgebouwd om gasten te ontvangen.

Waarom heb ik dit juweel nog niet eerder gevonden? Voor twee nachten nemen we veel van dit dorp op een heuveltop voor onszelf. De volgende dag gaan we de omliggende regio Marche verkennen. Achter een serie heuvels in verschillende schakeringen groen/grijs glimt de Adriatische Zee. Vanaf de Marche rijden we terug over de Apennijnen naar Umbrië en komen wij bij een dorp dat zelfs het vorige overtreft. Dit versterkte dorp wordt vaak gebruikt voor bruiloften. Het is goed herbouwd volgens moderne normen en heeft zelfs een zwembad. De volgende ochtend hebben we een korte rit waarbij u de mogelijkheid heeft om ofwel te genieten van het zwembad of op een paar kilometer van ons dorp Orvieto te verkennen. Na twee nachten in Umbrië rijden we richting het oosten richting onze geliefde Abruzzo.

We verblijven in het absoluut fantastische dorp Santo Stefano. Het is vakkundig geherstructureerd waarbij de authentieke sfeer is gehandhaafd. De volgende dag rijden we de Gran Sasso-vlakte op, een regio die beroemd was om de kwaliteit van wol die van de schapen kwam en een deel uitmaakte van de staat Florence. Dit is ook waarom de dorpen relatief rijk waren. Ik ben er meer dan vijftig keer overheen gereden, telkens is het licht en de vegetatie anders is, het blijft mij fascineren. Het laatste hotel is modern, maar ligt wel aan zee. Het zwembad aan zee hier was ooit het toneel van één van de beste ´after rally´ -pret. Kunnen we dat verbeteren ?

De volgende ochtend is het een dik uur rijden naar de luchthaven van Pescara, waar we uw auto ophalen. De volgende ochtend is het een klein eindje rijden naar de luchthaven van Pescara, waar we uw auto ophalen. Zoals altijd is de Via Flaminia een ontspannen rally waarbij de competitie de sfeer dient, winnen is geen doel op zich. Er is voldoende tijd voor een kop koffie of een foto. Geen tijdsbeperking. De klassering gebeurt aan de hand van navigatie en de competitie om de laatste plaats is soms hevig. In tegenstelling tot de editie van mei is er in juni geen Spot-klasse. Er zijn 28 plaatsen voor auto´s tot 1980. Voor teams met een gezamenlijke leeftijd onder de 100 is er een korting van 1% voor elk jaar onder de 100, met een maximum van 20% (referentiejaar 2020). Zij mogen ook een jongere auto meenemen, één jaar per twee jaar jonger dan 100 jaar.

 

We had such a demand for the rally in May that we found ourselves compelled to organise another event in 2020. Marco Brocken and Kitty Kamerbeek, many time participants had already indicated to be willing to organise a rally under the Via Flaminia umbrella. They will be starting with the September Via Flaminia Classic, largely a copy of the May edition. The 16th edition of the Via Flaminia has the subtitle ´Borghi e Palazzi´ or ´villages and palaces´. We will be staying in restructured villages and palaces, which is a word used widely in Italy and refers to large (family) mansions.

The rally starts at a Villa Scacciapensieri in the commune of Siena at a short distance from the Firenze Airport. We will be bringing your classic car to the airport and you should be in time at the hotel to indulge at the pool. The next day, on Sunday, we will be crossing the Apennines to the east. A very nice drive, leaving Tuscany and taking the smaller roads gently climbing into oblivion, leaving civilisation behind us, replacing traffic for cows and old Fiat 500?s. Our destination is a picture-book perfect walled village, which has been converted to accommodate guests.

How come I haven´t found this gem before? For two nights we take much of this hill-perched village for ourselves and will be discovering the surrounding Marche region on the next day. Ranges of lush hills with the Adriatic as backdrop are the setting for our trip. From the Marche we drive back over the Apennines into Umbria and we come to a marvel, which even surpasses the previous village. This fortified village is often used for weddings. It is well rebuilt to modern standards and even has a swimming pool. The next morning we will have a short drive leaving the option to you to either indulge at the pool or discover Orvieto at a few kilometres from our village. After two nights in Umbria we drive east towards our beloved Abruzzo. We stay in the absolutely fabulous village of Santo Stefano. It has been restructured to high standards while leaving the authentic aspect. The next day we drive up the Gran Sasso planes, a region, which was famous for the quality of wool provided by its sheep and part of the state of Florence. This is also why the villages were relatively rich. Personally I must have drive there over 50 times, each time the light and vegetation is different, it keeps on fascinating me. The last hotel is modern but is situated at the Adriatic Sea. We stayed there some 10 years ago. The swimming pool at the beach was the scene of some of the best ´after rally´ fun.

The next morning it is only a small drive to the Airport of Pescara where we will pick up your car. As always, the Via Flaminia is a layback rally where the competition serves the atmosphere, winning is not a goal on itself. Those who want to have a stop for a coffee can do so. No time constraint. The classification is done via navigation and the competition for the last place is sometimes fierce. Unless the May edition of the Via Flaminia there is no Sport-class. There are 28 entry positions for cars up to 1980. For teams who?s added age is under 100, there is a discount of 1% for each year less then 100, with a maximum of 20% (reference year 2020). They may also bring a younger car, one year per 2 years younger then 100.

 
 
Contact Details
 
Contact:
Marco Brocken
Phone:
?+31 6 24 23 43 45?
E-mail:
Click here to send an email to the organizer
 
Website:
Click here to visit the website of the event
 
(TSC201912040005)
 
 
 
 
 
 
E & R Classic Cars Holland, THE Oldtimer and Classic Car specialist
 
Omologato uurwerken
 
Vavato Classic Car Auctions
 
gespecialiseerd in "Classic Fords"
 
 
Music, Cars & Petticoats
 
 
 
WIN FREE TICKETS
 
 
 
 
 
 
 
WIN FREE TICKETS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WIN FREE TICKETS